מסלולי מימון מוצעים 

מימון ייבוא

מסגרת אשראי

מימון רכש וספקים

מימון טווח בינוני

מימון טווח ארוך

הלוואות גישור

מימון קווי ייצור וציוד

מיזוגים ורכישות

הלוואות

דף ליועץ חדש-01.png
דף ליועץ חדש-02.png